Bij deze woning heeft de Gerressen groep uit Duiven eerst de spouwvervuiling verwijderd en daarna het huis geïsoleerd met Neopixels Premium spouwmuurisolatie.

Spouwvervuiling dient te worden verwijderd om koudebruggen te voorkomen, koudebruggen veroorzaken schimmels en vochtdoorslag.

Ten alle tijden dient men de gevels vrij te maken van spouwvervuiling om zodoende een perfect isolatiesysteem aan te kunnen brengen!

In de regel ligt de valspecie (cementresten) van het metselen op de funderingsplaat vaak ook nog onder vloerniveau, hier hoeft geen maatregel te worden getroffen. De isolatie wordt op massieve funderingshoogte opgebouwd.