Subsidie energiebesparing eigen huis

Gaat u als Verenigingen van Eigenaren (VvE) voor uw gebouw en appartement(en) maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan. VvE’s kunnen nog gebruik maken van de regeling tot en met 2018.

De Subsidie energiebesparing eigen huis stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

Budget

Stand van zaken  – 19 januari 2018

Voor Verenigingen van Eigenaren is het totaal budget van € 6 miljoen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw en € 2 miljoen voor MJOP, energieadvies en procesbegeleiding. Totaal was er tot en met 31 december 2018 € 60 miljoen beschikbaar voor deze regeling; er is nog subsidie beschikbaar voor VvE’s. Zie ook de toelichting in de Staatscourant. Nog niet alle budgetten zijn vrijgegeven en gepubliceerd.

Kijk voor meer informatie op https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis

 

Vooralsnog is er voor de eigenaren van een particulieren woningen geen subsidie voor 2018 beschikbaar!