Spouwvervuiling verwijderen en Spouwmuurisolatie

Bij deze woning hebben heeft de Gerressen groep uit Duiven eerst de spouwvervuiling verwijderd en daarna het huis geïsoleerd met Neopixels Premium spouwmuurisolatie.

Spouwvervuiling dient te worden verwijderd om koude bruggen te voorkomen, koude bruggen veroorzaken schimmels en vochtdoorslag. 

Ten alle tijden dient men de gevels vrij te maken van spouwvervuiling om zodoende een perfect isolatiesysteem aan te kunnen brengen.

In de regel ligt de valspecie (cementresten) van het metselen op de funderingsplaat vaak ook nog onder vloerniveau, hier hoeft geen maatregel te worden getroffen. De isolatie wordt op massieve funderingshoogte opgebouwd.

Spouwvervuiling verwijderen en Spouwmuurisolatie