Isolatie woningen, subsidie – Provincie Gelderland

Energietransitie, Isolatie woningen, subsidie – Provincie Gelderland

Beschrijving

De provincie Gelderland stelt per 14 maart 2016 geld beschikbaar aan gemeenten om isolatie van particuliere koopwoningen te subsidiëren.
Woningeigenaren-bewoners kunnen daardoor, via hun eigen gemeente, een subsidie ontvangen van maximaal € 500. Als per gemeente zes of meer woningeigenaren samen een aanvraag ondertekenen, kan dit bedrag maximaal € 750 worden.

Voorwaarden

  • Gemeenten kunnen subsidie aanvragen en voeren de regeling uit, de provincie verleent niet direct subsidie aan bewoners.
  • De maximum subsidie bedraagt  € 500 met een maximum van 1/3 van de kosten per koopwoning. Dit bedrag wordt verhoogd tot maximaal € 750 met een maximum van 1/3 van de kosten per koopwoning als zes of meer woningeigenaren in dezelfde gemeente samen een aanvraag ondertekenen (burenbonus). De gemeente draagt zelf 50% bij als cofinanciering van de genoemde maximum subsidiebedragen, dat betekent dus € 250 met een maximum van 1/3 van de kosten per koopwoning, respectievelijk € 375 met een maximum van de kosten per koopwoning in geval van de burenbonus.
  • De subsidie geldt alleen voor isolatie van het dak, gevel en vloer en vervanging van glas door Hr++-glas.
  • Regulier onderhoud wordt niet gesubsidieerd.

Links naar meer informatie

Provincie Gelderland