Drie fabels over spouwmuurisolatie

Drie fabels over spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie is een slimme verbetering van uw huis. Het is de voordeligste methode om met lage kosten een hoge energiebesparing te bereiken. Ongeveer een miljoen woningen in Nederland komt nog in aanmerking voor het na-isoleren van de spouwmuur. Over spouwmuurisolatie heersen echter ook een aantal hardnekkige misverstanden. Het zou vochtproblemen geven en een belemmering zijn voor verdergaande gevelisolatie. Milieu Centraal geeft opheldering.

Fabel 1: Een spouwmuur mag nooit helemaal gevuld worden, anders krijg je vochtproblemen

Sommige mensen denken dat er lucht in de spouw moet zitten om vochtdoorslag te voorkomen en aanwezig vocht via ventilatie af te voeren. Dat is niet waar. Als de isolatie goed wordt uitgevoerd, laat een volledig met isolatiemateriaal gevulde spouw geen vocht van buitenaf door. Ventilatie van de spouw is ook niet nodig: het draagt nauwelijks bij aan de droging van het metselwerk en kan dus zonder bezwaar achterwege blijven, mits het metselwerk in goede staat en niet vorstgevoelig is.

Fabel 2: Als er bouwafval of speciebaarden in de spouw zitten, kun je hem niet isoleren

Bouwafval en speciebaarden (uitpuilende stukken cement) kunnen inderdaad voor problemen zorgen, maar alleen als je ze laat zitten. In uitzonderlijke gevallen kan de geïsoleerde spouwmuur dan vochtdoorslag geven. Maar bij de meeste woningen kan een vervuilde spouwmuur prima schoongemaakt worden. Het na-isolatiebedrijf moet volgens de richtlijnen van de branche vooraf onderzoeken of er vervuiling in de spouw zit. Het is verstandig om na te gaan of het na-isolatiebedrijf gecertificeerd is, of ze de spouw goed hebben onderzocht en of het vuil goed verwijderd kan worden. Vraag er dus naar bij het bedrijf. Alleen als schoonmaken van de spouw niet mogelijk is, kun je beter voor een andere isolatiemethode kiezen.

Fabel 3: Spouwmuurisolatie is een belemmering voor verdergaande isolatie

Spouwmuurisolatie is geen technisch obstakel voor verdergaande isolatiemaatregelen. Sterker nog: als je een woning met spouwmuur energieneutraal wilt maken, is het juist nodig om ook de spouwmuur te isoleren. De isolatie beperkt convectiestromen in de spouw en vergroot de isolatiewaarde van de buiten- of binnengevelisolatie die je laat aanbrengen.

Financieel gezien zou er wel een belemmering kunnen zijn. Spouwmuurisolatie levert voor relatief weinig kosten al een grote besparing op voor de energierekening. Verdergaande isolatie is duur en levert relatief gezien veel minder besparing op. Maar dat is zelden een argument om de spouwmuur niet te isoleren!

Bron: Milieu Centraal. Lees meer over spouwmuurisolatie op www.milieucentraal.nl/spouwmuurisolatie.

Spouwmuurisolatie financieren met de Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke lening om de kosten voor het isoleren van uw spouwmuur te financieren. Via maandelijkse betalingen spreidt u de kosten voor spouwmuurisolatie over meerdere jaren tegen een aantrekkelijke, vaste rente. Het minimale leenbedrag bedraagt € 2.500,-. Daarnaast is het mogelijk vanaf € 250,- boetevrij af te lossen. Meer weten over de Energiebespaarlening voor spouwmuurisolatie.