Begroting 2016 vastgesteld door Provinciale Staten

Het voorstel van de SP om een extra bedrag van € 200 miljoen uit het stamkapitaal van de provincie te halen, kreeg onvoldoende steun tijdens de statenvergadering van 11 november 2015. Provinciale Staten hebben wel besloten om de subsidieregeling voor isolatie van woningen in 2016 voort te zetten met een provinciale injectie van € 1 miljoen.

 https://www.gelderland.nl/Begroting-2016-vastgesteld-door-Provinciale-Staten

Provincie Gelderland