Gemeente Duiven verlengd subsidieregeling woningisolatie voor 2015!

Verlenging subsidieregeling woningisolatie 2015

Verlenging Subsidieregeling woningisolatie 2014

Op 3 februari 2015 hebben Burgemeester en wethouders van Duiven de Subsidieregeling woningisolatie 2014 opnieuw vastgesteld. Met het opnieuw vaststellen is het aanvragen van subsidie voor woningisolatie tot 31 december 2015 mogelijk gemaakt. Tevens kunnen meer woningeigenaren gebruik maken van de regeling. Woningen die opgeleverd zijn voor 1 januari 1985 kunnen gebruik maken van deze regeling.

Op grond van de subsidieregeling komen eigenaar-bewoners van koopwoningen in -de gemeente Duiven in aanmerking voor subsidie voor:
1.het aanbrengen van vloerisolatie met een Rd-waarde van minimaal 2,5 m² K/W.
2.het aanbrengen van dakisolatie met een Rd-waarde van minimaal 2,5 m² K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie.
3.het aanbrengen van muurisolatie door middel van het aanbrengen van spouwmuurisolatie in bestaande spouw, of door middel van het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de Rd-waarde minimaal 2,5 m² K/W is;
4.het vervangen van bestaand glas door HR++ glas.

De woning moet hierbij voldoen aan de volgende vereisten:
1.de woning is opgeleverd vóór 1 januari 1985;
2.de woning heeft een woonbestemming.

De procedure en werkwijzen voor het gebruik maken van de subsidieregeling vindt u op deze website of u kunt een afspraak maken bij het Omgevingsloket