Dakreiniging

Dakreiniging van een bestaand woonhuis. Het verschil is duidelijk te zien.

Dakreiniging